Mục tiêu của Hội Thiền Tánh Không Ontario là tạo điều kiện thích hợp để các hội viên và thiền sinh tu học Phật pháp và thực hành thiền để đạt được hài hòa thân tâm và phát huy trí tuệ tâm linh

The mission of the Sunyata Buddhist Meditation Association of Ontario is to provide classes in Buddhist studies and Meditation practice to its members and other Zen students in order to achieve inner peace and develop spiritual wisdom

English website: www.sunyatameditation.org

Hai quyển sách mới do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã phát hành. Tại Canada, muốn order sách xin email: tanhkhongontario@gmail.com

Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thích Thông Triệt sáng lập.

 
Đường lối của Thiền Tánh Không:

 • Đặt trên nền tảng chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca.
 • Kết hợp tinh hoa của ba hệ Thiền Phật Giáo: hệ Thiền Theravada, hệ Thiền Phát Triển và hệ Thiền Tông.
 • Giải thích giáo lý song song với việc thực hành thiền.
 • Đối chiếu với khoa học.
 • Hướng dẫn thêm khí công để hỗ trợ sức khỏe cho thiền sinh.

Chủ trương của Thiền Tánh Không:

 • Hài hòa về thân và tâm, hài hòa với gia đình và xã hội.


 KHÓA CHUYÊN TU TẠI THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ, và TỔ ĐÌNH 2020


 • Ngày Truyền thống và Lễ Khánh thành thiền viện Chân Như vào chủ nhật 05 tháng 4, 2020.
 • Lịch tu học và các khóa Bát Nhã đặc biệt, chuyên tu định tại các đạo tràng khắp nơi: Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Thụy Sỹ, Đức, Úc, Vietnam.
 • Các khóa Tĩnh tu do Ni Sư Triệt Như  hướng dẫn...
Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HÀNG THÁNG 2020

 

tại Chùa Tích Lan, 3133 Cawthra Road, Mississauga, L5X 2X4

 thời gian từ 10:30 am đến 4:30 pm vào những ngày chủ nhật: 

 Jan 19; Feb 23; Mar 15; Apr 12; May 17; Jun 21; Jul 12; Sept 13;

 Oct 11; Nov 15; Dec 13, 2020.

Nội dung sinh hoạt gồm có hướng dẫn thực hành tọa thiền, thiền hành, tập khí công, trao đổi kinh nghiệm về thực tập.

Đọc thêm
VĂN - TƯ - TU
Bài giảng trong Khóa tu học tháng 9 năm 2018 tại Toronto
do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng
KINH AN TRÚ TẦM
CÁCH THỰC HÀNH TỪ NHƯ THẬT TỚI NHƯ VẬY
 • TẬP SAN TÂN NIÊN 2019

 • KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO I do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, tháng 6 năm 2016. Nội dung gồm có audios, sơ đồ tổng kết, slideshow dàn bài đúc kết theo giáo trình và bài đọc thêm của Hòa Thượng Thích Thông Triệt.
 • TÁNH NGUYÊN TẮC do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng nhân dịp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đạo tràng Toronto, ngày 23 tháng 8 năm 2015.
 • KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG PRECUNEUS bằng phương pháp "5 W" và "1 H" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt giảng dạy, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như đúc kết tại Thiền viện trung ương Perris, California, tháng 2 năm 2015. Slideshows do thiền sinh tóm tắt nội dung bài giảng.
 • GIÁ TRỊ CỦA THIỀN ĐỊNH TRONG PHẬT PHÁP do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng trong Khóa nhập thất chuyên tu định huệ tại Blue Mountains, tháng 9 năm 2013.
 • GIỚI THIỆU VỀ THIỀN TÁNH KHÔNG, THIỀN VÀ SỨC KHỎE CỦA CHÚNG TA, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng đại chúng tại Chùa Tích Lan, ngày 14 tháng 9 năm 2013
 •  KHÓA BÁT NHÃ I và II do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng dạy tại đạo tràng Toronto, tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TẠI TORONTO NĂM 2020


KHÓA THIỀN CĂN BẢN

 do Ban Giáo thọ Hội Thiền Tánh Không Ontario phụ trách

với sự hướng dẫn của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như 


tại Chùa Tích Lan, từ thứ hai ngày 03 tháng 8 đến chủ nhật ngày 09 tháng 8 năm 2020CÁO BẠCH

------------

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Toàn thể môn đồ pháp quyến Thiền Tánh Không thành kính cáo bạch:


Hòa thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT

đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút

sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019,

(nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Kỷ Hợi)

tại bệnh viện Memorial Hermann Southwest, Houston Texas, USA.

Trụ thế 90 năm  -  Hạ lạp 45 năm


- Lễ nhập kim quan và thọ tang sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng,

ngày thứ Tư 01-01-2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi)

tại nhà quàn Vĩnh Cửu, địa chỉ 2454 S. Dairy Ashford Road, Houston TX 77077.
- Vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày cung thỉnh Kim Quan Hoà Thượng về

Thiền Viện Chân Như, 8851 FM 2445, Navasota, Texas 77868.

- Lễ kính viếng từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 01 tại Thiền viện Chân Như

- Lễ Truy Niệm Giác linh vào lúc 9 giờ sáng, ngày thứ Bảy 04-01-2020

- Lễ Tống Kim Quan Hoà Thượng đến nơi trà tỳ tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu

vào lúc 11 giờ trưa, ngày thứ Bảy 04-01-2020


Đại diện Môn Đồ Pháp Quyến nay cẩn bạch

Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU

Tỳ Kheo Ni THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ

------------------------------------------------------------------------------------------

Đạo tràng Toronto cử hành LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG TRIỆT
Thiền chủ Thiền Tánh Không tại Chùa Tích Lan, Mississauga
ngày chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày Truyền thống tại Tổ đình Tánh Không, Perris, Riverside, California

08 tháng 4 năm 2018