Mục tiêu của Hội Thiền Tánh Không Ontario là tạo điều kiện thích hợp để các hội viên và thiền sinh tu học Phật pháp và thực hành thiền để đạt được hài hòa thân tâm và phát huy trí tuệ tâm linh

The mission of the Sunyata Buddhist Meditation Association of Ontario is to provide classes in Buddhist studies and Meditation practice to its members and other Zen students in order to achieve inner peace and develop spiritual wisdom

English website: www.sunyatameditation.org

Hai quyển sách mới do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã phát hành. Tại Canada, muốn order sách xin email: tanhkhongontario@gmail.com

Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thích Thông Triệt sáng lập.

 Đường lối của Thiền Tánh Không:
 • Đặt trên nền tảng chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca.
 • Kết hợp tinh hoa của ba hệ Thiền Phật Giáo: hệ Thiền Theravada, hệ Thiền Phát Triển và hệ Thiền Tông.
 • Giải thích giáo lý song song với việc thực hành thiền.
 • Đối chiếu với khoa học.
 • Hướng dẫn thêm khí công để hỗ trợ sức khỏe cho thiền sinh.

Chủ trương của Thiền Tánh Không:

 • Hài hòa về thân và tâm, hài hòa với gia đình và xã hội.


 CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 
2020 - 2021  
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như 
Tỳ Kheo Thích Không Chiếu
do HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG 
Nam California tổ chức 

 • Khóa Thiền căn bản
 • Khóa Bát Nhã 1
 • Khóa Bát Nhã 2
 • Pháp thoại

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HÀNG THÁNG 2021

 

tại Chùa Tích Lan, 3133 Cawthra Road, Mississauga, L5X 2X4
Hiện nay tạm ngưng vì Covid-19. 


1 Di Anh ThayKhongChieu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hội Thiền Tánh Không Ontario

Thành Kính tưởng niệm ân sư

Tỳ Kheo Thích Không Chiếu

Viên tịch ngày 11 tháng 9 năm 2021

nhằm ngày 5 tháng 8 năm Tân sửu

tại thành phố Sacramento, California, Hoa Kỳ

Khóa Bát Nhã đặc biệt năm 2019 tại Toronto
 do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng

BÍ QUYẾT THỰC HÀNH LÀM SAO KHÔNG CÓ VỌNG TƯỞNG KHỞI LÊN

ĐÚC KẾT NỀN TẢNG THIỀN PHẬT GIÁO
Khóa Bát Nhã IV năm 2016 tại Toronto
do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng

NHẮN NHỦ THIỀN SINH QUA BÀI
BÁT NHÃ TÂM KINH
TỔNG KẾT PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH
TRONG KINH NIỆM XỨ
CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA CHÚNG TA
Khóa Bát Nhã II năm 2014 tại Toronto
do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng

SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TÂM - PHÁP - NÃO BỘ ĐỐI VỚI THÂN - TÂM -TRÍ TUỆ TÂM LINH
 Khóa tu học năm 2018 tại Toronto
do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng
KINH AN TRÚ TẦM
CÁCH THỰC HÀNH TỪ NHƯ THẬT TỚI NHƯ VẬY
 • TẬP SAN TÂN NIÊN 2020

 • KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO I do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, tháng 6 năm 2016. Nội dung gồm có audios, sơ đồ tổng kết, slideshow dàn bài đúc kết theo giáo trình và bài đọc thêm của Hòa Thượng Thích Thông Triệt.
 • TÁNH NGUYÊN TẮC do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng nhân dịp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đạo tràng Toronto, ngày 23 tháng 8 năm 2015.
 • KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG PRECUNEUS bằng phương pháp "5 W" và "1 H" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt giảng dạy, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như đúc kết tại Thiền viện trung ương Perris, California, tháng 2 năm 2015. Slideshows do thiền sinh tóm tắt nội dung bài giảng.
 • GIÁ TRỊ CỦA THIỀN ĐỊNH TRONG PHẬT PHÁP do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng trong Khóa nhập thất chuyên tu định huệ tại Blue Mountains, tháng 9 năm 2013.
 • GIỚI THIỆU VỀ THIỀN TÁNH KHÔNG, THIỀN VÀ SỨC KHỎE CỦA CHÚNG TA, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng đại chúng tại Chùa Tích Lan, ngày 14 tháng 9 năm 2013
 •  KHÓA BÁT NHÃ I và II do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng dạy tại đạo tràng Toronto, tháng 9 năm 2014

Đạo tràng Toronto cử hành LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG TRIỆT

Thiền chủ Thiền Tánh Không tại Chùa Tích Lan, Mississauga, ON, Canada

ngày chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019

(click here)


Ngày Truyền thống tại Tổ đình Tánh Không, Perris, Riverside, California

08 tháng 4 năm 2018