Bài đọc thêm cho giáo trình giảng dạy các cấp lớp do Thầy Thích Thông Triệt biên soạn

 

 Căn Bản

Căn Bản-Thuật Ngữ Thiền.pdf Căn Bản-Thuật Ngữ Thiền.pdf
Size : 2637.365 Kb
Type : pdf
Ba sắc thái biết.pdf Ba sắc thái biết.pdf
Size : 3755.434 Kb
Type : pdf
Hồi Đáp sinh học trong thiền.pdf Hồi Đáp sinh học trong thiền.pdf
Size : 668.661 Kb
Type : pdf
Quán.pdf Quán.pdf
Size : 2798.992 Kb
Type : pdf

Bát Nhã 

Bát Nhã.pdf Bát Nhã.pdf
Size : 1456.365 Kb
Type : pdf
Chân lý qui ước.pdf Chân lý qui ước.pdf
Size : 1330.788 Kb
Type : pdf
Tứ Đế.pdf Tứ Đế.pdf
Size : 3701.589 Kb
Type : pdf
Như Thực.pdf Như Thực.pdf
Size : 2710.88 Kb
Type : pdf
Nhận thức.pdf Nhận thức.pdf
Size : 836.197 Kb
Type : pdf
Vô tâm trong thiền.pdf Vô tâm trong thiền.pdf
Size : 389.481 Kb
Type : pdf

Các bài đọc thêm khác 

Mục tiêu của Thiền.pdf Mục tiêu của Thiền.pdf
Size : 201.298 Kb
Type : pdf

Thiền Tánh Không và Công trình kiểm chứng thực nghiệm tác dụng của Thiền trên hệ thống não bộ

Poster triển lãm tại Đại Hội Khoa Học Não Bộ Thế Giới - Tây Ban Nha - June 06, 2010

Nguồn trích: www.tanhkhong.org

MeditationPoster_OHBM_2010.pdf MeditationPoster_OHBM_2010.pdf
Size : 3121.165 Kb
Type : pdf