Lời Giới thiệu về Hội Thiền Tánh Không Ontario

 

 

Khởi đầu từ Đạo tràng Tánh Không Toronto, chính thức hoạt động vào tháng 7 năm 2004, đạo tràng đã sinh hoạt liên tục được gần 8 năm. Trong thời gian này Đạo tràng đã tổ chức được : 7 khóa Căn Bản, 4 khóa Bát Nhã (gồm 9 lớp), 2 lớp Nhập Thất Chuyên Tu Định, và 2 buổi Giảng cho đại chúng về đề tài "Thiền dưới ánh sáng khoa học" và "Tâm trong Đạo Phật" 

 

Cũng như tất cả các đạo tràng khác,thiền sinh đến với Đạo tràng Toronto thuộc đủ mọi thành phần và mọi lứa tuổi,nam nữ,lão niên,tráng niên và thanh niên. Các hoạt động của Đạo tràng Toronto trong những năm tháng qua đã theo thời gian phát triển vững mạnh. Số thiền sinh trẻ đến với Đạo tràng Toronto mỗi ngày một đông hơn. Sự hăng hái và nhiệt tình tu hoc của thiền sinh trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng và các khóa tu nhập thất được khởi sắc và linh động hơn trước rất nhiều.

Sau kết quả tốt đẹp của khóa Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định tháng 9 năm 2011, Thầy Thiền Chủ có chỉ đạo cho Đạo tràng hãy tiến hành mọi thủ tục cần thiết để hợp thức hóa sự hoạt động của Đạo tràng Tánh Không Toronto với Chính Phủ Canada, và Đạo tràng đã y giáo phụng hành. Sau những tháng dài chờ đợi, Sở Revenue Canada với văn thư đề ngày 28 tháng 8, năm 2012, đã chấp thuận đơn và chính thức công nhận Hội Sunyata Buddhist Meditation Association of Ontario là một "Canadian Registered Charity" trong phạm vi của đạo luật "Canadian Income Tax Act" kể từ ngày 5 tháng 7, 2012.

Nhân sự có mặt của Ni Sư Triệt Như trong thời gian hoằng hóa tại Toronto, một buổi họp đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 9, 2012 tại Blue Mountains Resort để chính thức thông báo Hội khởi sự hoạt động, và dưới sự chứng minh của Ni Sư, một Ban Quản Trị và một ban Điều hành mới cho nhiệm kỳ 2013-2014 của Hội đã được chọn lựa và bầu ra để thay mặt toàn thể hội viên điều hành và duy trì những sinh hoạt của Hội theo chủ trương,đường lối của Thiền Tánh Không và phù hợp với luật pháp Canada. Cùng vào ngày đó,đơn xin gia nhập Hội được phat ra và có 30 thiền sinh đã ghi danh.

Hoạt động của Hội do Ban quản trị mới điều hành tiếp tục với chương trình của năm 2013 gồm những điểm chính sau đây:

 

1. Tham khảo ý kiến hội viên về tất cả các hoạt động của Hội

 2. Thành lập website

3. Webcast các lớp lý thuyết do Ni Sư Triệt Như giảng dạy để thiền sinh Tánh Không trên thế giới có thể vào website trực tiếp tham dự

 4. Tổ chức khóa căn bản đặc biệt dưới sự hướng dẫn của Thầy Không Chiếu nhân dịp Thầy sẽ viếng thăm Toronto đầu năm 2013

5. Tổ chức những khóa học thường lệ vào tháng 9 năm 2013

 

Việc thành lập Hội Thiền Tánh Không Ontario là một thành quả tốt đẹp, đánh dấu sự trưởng thành và vững mạnh của Đạo Tràng Toronto nói riêng, và tất cả các đạo tràng trực thuộc Thiền Viện Tánh Không nói chung.

 

Hội Thiền Tánh Không Ontario, Canada hoan hỉ mở rộng cánh cửa chào đón tất cả mọi người trên 18 tuổi đến tham gia hoạt động của Hội và khi đồng ý với mục đích cùng tôn chỉ của Hội sẽ có thể làm thủ tục xin ghi danh gia nhập Hội để cùng nhau vững tiến trên con đường tu học và phục vụ Đạo Pháp và Cộng Đồng.