HÌNH ẢNH NGÀY LỄ TRUYỀN THỐNG TÁNH KHÔNG

tại Tổ Đình Perris, Riverside, California, ngày 03 tháng 4 năm 2016

Bài tường trình của Ni Sư Triệt Như trong Ngày lễ truyền thống 03 tháng 4 năm 2016.mp3

 HÌNH ẢNH NGÀY "LỄ RA QUÂN"  CỦA "GIÁO THỌ KHÓA I" 17 THÁNG 4, 2016

 AUDIO BUỔI LỄ RA QUÂN GIÁO THỌ CẤP CĂN BẢN NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2016

LE RA QUAN GIAO THO CAP CAN BAN 17-4-2016 tai To Dinh FINALOK.mp3

LE RA QUAN GIAO THO CAP CAN BAN (tiep) 17-4-2016 tai TO DINH.mp3

  TƯỜNG TRÌNH

Buổi họp Đại Hội Đồng thường niên hội viên Hội Thiền Tánh Không Ontario năm 2015

 

Theo điều lệ của hiến chương thành lập Hội, Ban Quản trị Hội Thiền Tánh Không Ontario đã tổ chức buổi họp thường niên của các hội viên để tường trình việc làm của Ban điều hành trong niên khóa 2015 vào ngày Chủ nhật 24 tháng 01 năm 2016, từ 2:30 am đến 4:30 pm tại Chùa Tích Lan - West End Buddhist Temple and Meditation Centre, 3133 Cawthra Road, Mississauga, Ontario, L5A 2X4


Tham dự buổi họp: 28 người hiện diện, gồm 23 hội viên trên 44 tổng số, tức tỷ lệ 52%

Chương trình của buổi họp bao gồm những phần tường trình: 

  • Về những sinh hoạt của Hội trong năm 2015 (có tường trình chi tiết riêng).
  • Tài chánh của Hội trong năm 2015 (có tường trình chi tiết riêng).
  • Sinh hoạt của Thiền viện Tánh Không trung ương 2016.
  • Đề nghị về sinh hoạt và các khóa tu học của Hội trong năm 2016.
  • Đề cử thành viên mới cho Ban quản trị trong niên khóa 2016 - 2018.

Kết quả được ghi nhận về việc đề cử và nhận trách nhiệm cho niên khóa 2016-2018:

  • Thành viên Ban quản trị: Thông Như (Hội trưởng và Ban thông dịch), Như Huyền (Tổng thư ký), Huệ Vân (Ban sách tấn), Trần thị Lý (Ban tu học), Như Anh (Ban tu học).

  • Thành viên Ban điều hành: Thanh Thắng (Thủ quĩ & Ban hộ Niệm/xã hội), Như Hoa (Ban ẩm thực), Tâm Tuệ (Ban kỹ thuật và thông dịch), Như Hà (Ban ấn phẩm), Minh Tâm (Ban tu học), Minh Hải (Ban sách tấn), Võ Thảo (Ban Khí công).

Với sự hứa khả của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như và Thầy Thích Không Chiếu, các khóa tu học trong năm 2016 sẽ được tổ chức:

  • Khóa Bát Nhã VI tại Chùa Tích Lan dự kiến tổ chức từ ngày 02 - 09 tháng 7, 2016.
  • Khóa Giảng đại chúng: Chủ đề: "Những bước đầu vào thiền" - dự kiến tổ chức cuối tuần 20-21 tháng 8, 2016 và chủ đề: "Vạn vật đồng nhất thể" - giảng vào cuối tuần 27-28 tháng 8,2016.
Những ý kiến đóng góp của các hội viên và thiền sinh tham dự trong buổi họp rất hữu ích cho phương cách sinh hoạt Hội hàng tháng phù hợp với nhu cầu đa số và việc tổ chức những khóa tu học cần thiết trong niên khóa 2016. 

Buổi họp được kết thúc thành công trong sự đoàn kết và hài hòa, vui vẻ.

TƯỜNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM HOẰNG HÓA

CỦA THẦY THIỀN CHỦ THÍCH THÔNG TRIỆT

Chúng tôi xin tường trình về buổi Lễ Kỷ Niệm 20 năm Hoàng Hóa của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt và Lễ Truyền Y Kế Thừa cho Nhị Tổ Ni Sư Thích Nữ Triệt Như và chia sẻ một số hình kỷ niệm. 

Buổi Lễ Kỷ Niệm 20 năm Hoàng Hóa của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt rất long trọng và có hơn 200 người tham dự kể cả Tăng đoàn Tánh Không, chư tăng đại diện cho Thiền Viện Đại Đăng California và Chùa Khmer Krom Buddhist Temple, Hamilton, ON, Canada và các thiền sinh của những Đạo Tràng TTK ṭai Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức,Thụy Sĩ và Úc Châu. 

Phái đoàn Canada gồm tất cả là 12 vị thiền sinh và Cô Phổ Như. Một số thiền sinh ở lại để tham dự Khóa khai thác năng lượng của vùng Precuneus và Khóa Giáo Thọ tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không tại Perris, California. Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt có trao bằng khen thưởng cho một số đạo tràng kể cả ĐT Toronto và Hội Thiền Tánh Không Ontario. Chúng tôi rất khích lệ được có cơ hội tham gia buổi lễ và chứng kiến Lễ truyền y kế thừa cho Ni Sư Thích Nữ Triệt Như dưới sự hiện diện rất đông đủ của các thiền sinh từ khắp bốn phương. 

Để đánh dấu cho thành quả trong 20 năm vừa qua và đặt rõ hướng đi và kế hoạch cho ngũ niên 2015-2020, Thầy Thiền Chủ đã ban hành Bản Tu Chính Thanh Qui lần thứ nhất của Hội Thiền Tánh Không. Trong ngũ niên 2015-2020, HTTK sẽ đặc biệt chú trọng đến vấn đề phát triển Hạ tầng cơ sở và chuyên môn hóa Gíao thọ. Để thực hiện mục đích phát triển TTK Thầy Thiền Chủ sẽ hỗ trợ cạ́c Hội Thiền Tánh Không điạ phương đứng ra xây dựng cơ sở hoạt động dưới danh nghĩa Trung Tâm Thiền Định Phật Giáo và sẽ thành lập Sunyata Foundation, một cơ quan có tính cách pháp lý riêng biệt có nhiệm vụ tài trợ các họat động của các HTTK địa phương.

Chúng tôi hy vọng có cơ hội để tường trình rõ ràng hơn cho quý vị trong những buổi sinh hoạt vào những tháng tới.

Thân chào quý vị,

Thông Như