KHÓA THIỀN CĂN BẢN 


Chủ đề: Tác dụng của Thiền đối với đời sống con người

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như phụ trách giảng dạy và hướng dẫn thực hành


I . TẠI HAMILTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Địa điểm: Chùa Cao Miên - Khmer Krom Buddhist Temple, 516 Barton Street, Stoney Creek, Ontario, L8E 2L6

 • Khai giảng: Thứ bảy, ngày 06/6/2015
 • Bế giảng: Thứ sáu, ngày 12/6/2015
 • Buổi sáng: 9:00 - 12:00
 • Buổi chiều: 2:00 - 5:00

II . TẠI TORONTO VÀ MISSISSAUGA

Địa điểm: Chùa Tích Lan - West End Buddhist Temple and Meditation Center, 3133 Cawthra Rd, Mississauga, Ontario, L5A 2X4

 • Khai giảng: Chủ nhật, ngày 09/8/2015
 • Bế giảng: Thứ sáu, ngày 14/8/2015
 • Buổi sáng: 9:00 - 12:00
 • Buổi chiều: 2:00 - 5:00

NỘI DUNG KHÓA TU HỌC

1) Kiến thức Phật học:

 • Giải thích ý nghĩa niệm danh hiệu Phật
 • Sơ lược tiến trình tu chứng của Đức Phật
 • Kinh Vô Ngã tướng và Ngũ uẩn
 • Kinh Nhất dạ hiền giả

2) Kiến thức Thiền học:

 • Thiền là gì? Tại sao cần học Thiền?
 • Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành
 • Đại cương bốn phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định , Huệ
 • Ba sắc thái biết

3) Kiến thức Khoa học và Thiền:

 • Sự tương tác giữa Tâm - Pháp - Não bộ đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người
 • Đại cương về Hệ thần kinh tự quản

4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành:

 • Thiền quán: Tam Pháp Ấn
 • Thiền Chỉ: Thư giãn lưỡi - Nghe tiếng chuông - Nhìn xa - Nhìn gần
 • Thiền Định: Thực tập Thở và "Không Nói" bước 1 & 2
 • Thiền Huệ: Không dán nhãn đối tượng - Chú ý trống rỗng - Như Thật
KHÓA THIỀN BÁT NHÃ TRUNG CẤP III 

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như phụ trách giảng dạy và hướng dẫn thực hành

 

Địa điểm: Chùa Tích Lan - West End Buddhist Temple and Meditation Center, 3133 Cawthra Rd, Mississauga, Ontario, L5A 2X4

 • Khai giảng: Chủ nhật, ngày 15/8/2015
 • Bế giảng: Thứ sáu, ngày 22/8/2015
 • Buổi sáng: 9:00 - 12:00
 • Buổi chiều: 2:00 - 5:00

NỘI DUNG KHÓA TU HỌC

1) Khai triển tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật

2) Khai triển Nhận thức

3) Ôn lại về Chân Như

4) Ba la Mật

5)Tánh Không

6) Tánh Huyễn

7) Sơ lược về tiểu sử Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Bài Vô Tâm trong Thiền

8)Sự tương tác giữa Tâm - Pháp - Não bộ đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người

9) Thực hành: Cách an trú trong Tâm Tatha