KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO I

ngày 11- 18 tháng 6 năm 2016, tại ĐẠO TRÀNG TÁNH KHÔNG HOA THỊNH ĐỐN

do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng

Click here để nghe audio các bài giảng của khóa học

 KHÓA TU HỌC TẠI THIỀN VIỆN TRUNG ƯƠNG tháng 2 năm 2015

KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG PRECUNEUS

BẰNG PHƯƠNG PHÁP "5W" VÀ "1H"

do Hòa Thượng Thích Thông Triệt giảng dạy

Ni Sư Thích Nữ Triệt Như đúc kết

KTNL PRECUNEUS- NSTN đúc kết.mp3

 SLIDESHOWS do thiền sinh tóm tắt nội dung bài giảng

Tánh nguyên tắc - Ni Sư thuyết giảng trong Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đạo tràng Toronto 2015.mp3

Giá trị của Thiền định trong Phật Giáo - web audio-TK Ontario 2013.mp3

Giới thiệu về Thiền Tánh Không - NS Triệt Như - Sept 14, 2013.mp3

Thiền và sức khỏe của chúng ta - NS Triệt Như - Sept 14, 2013.mp3

Loi Co Triet Nhu ngay cuoi Khoa tu hoc 21-9-2013.mp3